چهارشنبه 21 مرداد 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

نکاتی در باره مقاله "دموکراسی و ديکتاتوری پرچم"، نوشته اکبر گنجی، حميد فروغ

آقای گنجی عزيز،

قسمت ۶ مقاله شما – با اين رژيم چه بايد کرد –حاوی موارد متعددی است که بايد به آن پرداخت .

در کامنت ها ديدم که برخی ، به پاره ای از اين موارد از جمله اصالت پرچم ايران پرداخته اند.دو موردی را که تا کنون نديده ام و ديگرانی هم، هم نظر با شما به آن استناد می کنند را در اينجا ذکر می کنم.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


اول اينکه ، گفته ايد و گفته می شود و دليل می آورند :« آنها ( کودتا چی ها) شب و روز در پی آنند که اين جنبش را به مجاهدين خلق، سلطنت طلبان، آمريکا، انگليس، فرانسه و ديگران ارتباط دهند » ، دليل موجهی برای تقليل شعارها و حمايت ها از جنبش نيست. آنها (کودتا چی ها) نيازی به اين گزک ها ندارند. سرشناس ترين چهره های دولت پيشين را براحتی به« جرم » وابستگی به خارج وادار به اعتراف و محاکمه می کنند. آن ها کودتا کرده اند. پس اين دلايل ديگر بيشتر به کاربه انحصار درآوردن جنبش می خورد.
دوم اينکه: گفته ايد « چهره های شاخص اين جنبش بارها و بارها ارتباط اين جنبش با گروه های ياد شده را به صراحت تمام انکار کرده اند» درست است . آقای موسوی بارها اين نکته را گفته اند . بخشی از اين گفته در شرايط ايران قابل فهم بود. ايشان همچنين بارها گفته اند که اين نظام را – نظام مبتنی بر دين – را قبول دارند و حتی در آرزوی برگرداندن شرايط به سالهای اول انقلاب هستند. آيا اين جنبش سبزی که شما پرچم دار آن هستيد مختصاتش همين است که آقای موسوی آرزو می کند ؟ آيا ندا برای اين به خيابان آمد و کشته شد که شرايط را به سالهای اول انقلاب برگرداند؟ شما عکس های ندا را ديده ايد. اظهارات افراد نزديک به وی را شنيده ايد. آيا واقعا فکر ميکنيد که ندا و صدها و هزاران جوان مثل ندا در آرزوی برگرداندن شرايط به اول انقلاب هستند و می خواهند ارزشهای مجهول اسلامی را حفظ کنند و يا برگردانند؟ آيا اين جوانان با رفتارشان ( نماز جمعه آقای هاشمی رفسنجانی و شرکت دختران وپسران را در آن مراسم در کنار يکديگر با کفش در حال خواندن نماز ديده ايد! ) با اين ارزشهای مجهول به مبارزه برنخاسته اند . آيا آنها حق ندارند ارزشهای روشن حقوق بشری را جايگزين اين ارزشهای مجهول کنند. آيا شما قائليد که بسياری از اين جوانان پيش از رهبران برای چنين ارزشهايی آماده گی دارند و مبارزه ميکنند.بسياری از آنها می دانند وحق دارند که بدانند راه تحقق اين ارزشها در ايران از طريق جدايی نهاد دين از دولت ميسر است. و حال آنکه رهبران اين را نمی دانند و يا شرايط را مناسب تشخيص نمی دهند؟؟؟
آقای گنجی ايرانيان خارج کشور به طرفداران سلطنت و مجاهدين خلق و طرفداران جنبش سبز( تقسيم بندی سه گانه شما) تقسيم نمی شوند و نبايد به آنها گفت که اگر اهل مبارزه هستند پس به ايران بروند. بخش مهمی از آنها که احتمالا از نظر شما در دسته سوم هستند ، بسيار زودتر و بيشتر و پی گيرتر از شما به مبارزه با پديده جهل و جنايت دينی پرداخته وبا آن آشنا هستند و آنها هم شواهد زيادی دارند مبنی بر تلاش و خواست جوانان ايران برای رهايی از حکومت دينی چه در شکل کودتايی آن و چه در شکل و فرم اوليه پس از انقلاب آن. پديده چند ميليونی ايرانيان خارج کشور پديده بسيار منحصر و در خور تاملی است و ساده انگاری است که کسی بخواهد مختصات آن را فقط با شجاعت و غير شجاعت توضيح دهد. اين ايرانيان در وجه غالب طرفدار حکومت غير دينی و سکولار هستند. تلاش انديشمندان ايرانی خارج کشور ( که جزو همين چند ميليون ساکن در شهرهای زيبای اروپايی و...هستند) سالها معطوف پرداخت به پديده سکولاريزم و آشنا ساختن فعالين دمکرات ايرانی در ايران و خارج از ايران با آنست.
برای شما و ساير هموطنانم در برگزاری کمپين جنايت عليه بشريت آرزوی موفقيت دارم.

حميد فروغ


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016