دوشنبه 4 خرداد 1388

بيانيه 76 نفر از فعالان سياسي مدني كوردستان در حمايت از مهدي كروبي

بنام خداوند جان و خرد

انتخاب كردن و انتخاب شدن حق مردم است و حق گرفتني است نه دادني.

ملت شرافتمند ايران، همشهريان آگاه و فهيم كرد 2/3/1388

بركسي پوشيده نيست وناگفته پيداست حق تعيين سرنوشت ودخالت و نظارت بر اداره جامعه از حقوق طبيعي و بديهي آحاد ملت است واراده ملي در فرايند انتخابات آزاد و دمكراتيك تجلي پيدا ميكند گرچه تجارب گذشته حاكي از اعمال قدرت و مهندسي انتخابات ومهمتر از آن كاربرد نظارت استصوابي در كليه ي مراحل اجرايي است با اين حال تحريم و قهر از صندوق هاي راي راه حل منطقي و مطلوبي تحت هر شرايطي نبوده است بلكه در پرتو آن ثروت و قدرت با توسل به روشهاي پوپوليستي و تحجر اركان اجرايي و نظارتي را تصاحب نموده اند. اكنون كه در آستانه انتخابات سرنوشت ساز رياست جمهوري قرار داريم مشاركت آگاهانه ملت و نقش فعال و موثر نخبه گان ميتواند ضامن توسعه همه جانبه و پايدار و تسريع در روند دمكراسي باشد بنابراين انتخابات نه تنها تهديدي نيست كه از آن گريزان باشيم بلكه فرصتي است براي طرح مطالبات ودر نهايت تعيين مقاصد واستراتژي ها و راههاي تحقق اهداف.

ما بعنوان جمعي از اعضاء تشكل هاي سياسي-مدني كردستان ايران شامل: فراكسيون نمايندگان كرد مجلس ششم، نمايندگان ادوار كرد، جبهه متحد كرد،جامعه دمكراتيك دانشجويان كرد ، واصلاح طلبان كرد وبرخي از فعالان سياسي-فرهنگي،همانگونه در بيانيه ها ومواضع گذشته كه در مطبوعات و سايت هاي خبري اعلام كرده بوديم مشاركت در انتخابات و حمايت از كانديدا ها را مشروط به اهداف و برنامه هايي نموديم كه حقوق و مطالبات مشروع و قانوني و معوقه ي ملت ايران رايطور عام و مناطق كرد نشين از ماكو و چالدران تا چشمه خوش و دهلران را بطور خاص ، در ابعاد سياسي،اجتماعي،فرهنگي ،اقتصادي و... در بر داشته باشد به همين منظور طي ماههاي اخيراهم و چكيده مطالبات و خواسته هاي مردم را منتشر كرديم واز طرق مختلف براي مذاكرات با كانديداهاي اصلي تلاش نموديم متاسفانه در مهلت مقرر بجز آقاي كروبي ساير كانديداهاي منتسب به جناح هاي اصلاح طلب و اصول گرا نه تنها اين مطالبات را به رسميت نشناخته اند بلكه از پذيرش نمايندگان ما نيز خود داري نمودند در اين ميان انتشار بيانيه چهارم آقاي كروبي تحت عنوان "سهم اقليت ها و حكمراني محلي" درشماره 915 روزنامه اعتمادملي ارگان رسمي اين كانديدا وحزب متبوعش ودر ساير مطبوعات و سايت هاي خبري داخلي و خارجي بار ديگر اميد به آينده بهتر را در پرتو آزادي و عدالت و برابري ودر تحقق شعار ايران براي همه ي ايرانيان در دلها زنده نمود. گرچه چنين شعارهايي از حقوق اوليه ملت هاست ودر ممالك توسعه يافته و دمكراتيك دهها سال پيش عملي شده است اما اين مواضع را نقطه عطفي درتاريخ جمهوري اسلامي ايران ميدانيم خوشبختانه عكس العمل مثبت مردم آگاه بخصوص در استان هاي كرد نشين نسبت به اين بيانيه ما را در پيگيري واتخاذ مواضع راسخ و مصمم نمود.در مجموع محتواي اين بيانيه را بخصوص در مواردي چون:

1-اجراي كامل اصول قانون اساسي بخصوص اصول 3،12،13،15،19،26،41،44،48 وگزارش مراحل اجراي آن به مردم

2-مشاركت اقليتهاي قومي و مذهبي در مديريت هاي كلان كشور.

3-واگذاري اختيارات در اداره امور محلي به نخبه گان و شايستگان همان محل(حكمراني محلي) باتفويض اختيارات به منتخبان مردم در قالب تشكيل پارلمان هاي محلي از طريق اصلاح و بازنگري قانون اساسي.

3- دولت حق دخالت در امور ديني و مذهبي مردم را ندارد.

4-اجراي طرح توازن منطقه اي و جبران محروميتهاي زير بنايي و اقتصادي در مناطق محروم ومرزي كشور.

در راستاي مطالبات و خواسته هاي مردم در سطوح ملي و منطقه اي ارزيابي ميكنيم.

بنا براين ضمن استقبال و تاييد وتاكيد براين مواضع شفاف و به منظور تحقق و اجراي مفاد آن بااحساس مسئوليت در قبال منافع ملي، حمايت كامل خود را از كانديداتوري جناب آقاي مهدي كروبي اعلام مي نماييم و ازعموم ملت شريف ايران و بويژه همشهريان آگاه كرد در خواست مي كنيم بامشاركت آگاهانه در انتخابات وحمايت ازاهداف و برنامه هاي آقاي كروبي در ساختن ايراني آزاد و آباد دراين برهه حساس نقش مطلوب و موثري ايفا نمايند.

امضاء كنندگان:

عبدالله سهرابي نماينده دوره ششم مريوان و سروآباد و صاحب امتياز و مدير مسئولرهفته نامه روژهه لات

رئوف قادري نماينده دوره پنجم پاوه وجوانرود

اسمعيل ططري نماينده دوره هاي چهارم و ششم كرمانشاه

حاصل داسه نماينده دوره ششم پيرانشهر و سردشت

سيدمسعود حسيني نماينده دوره هاي چهارم و ششم قروه و دهگلان

محمد محمد رضايي نماينده دوره ششم بيجار

علي نعمت زاده نماينده دوره پنجم سقز وبانه

عباسعلي اللهياري نماينده دوره هاي ششم و هفتم كرمانشاه

قدرت الله حشمتيان نماينده دوره پنجم سنقر

احمد طه نماينده دوره هاي دوم و سوم بوكان

احمد ناصري گوهر نماينده دوره پنجم ايلام

اختر درخشنده نماينده دوره چهارم كرمانشاه

علي مقنييان نماينده دوره هاي چهارم و هفتم بيجار

ملااحمد بهرامي نماينده دوره اول پاوه و جوانرود

سيد محمد حائري نماينده دوره هفتم ايلام

عبدالكريم احمدي نژاد نماينده دوره هاي سوم وپنجم سنندج،كامياران و ديواندره

علي كرم محمديان نماينده دوره سوم ايلام

محمد حسني نماينده دوره چهارم مهران و دهلران

اسدالله عاليپور نماينده دوره اول ايلام

نعمت الله اسدي نماينده دوره سوم اسلام آباد

احمد قاضي نويسنده،مترجم وسردبير نشريه سروه

فتاح قاضي فعال سياسي –مدني و عضو سابق شوراي مهاباد

علي شمس برهان نويسنده و فعال سياسي-مدني

سيد رئوف سيدي فعال سياسي-مدني

ما موستا حاج سيد صلاح الدين حسامي امام جمعه سابق سنندج

اقبال ادب فعال سياسي- مدني

هادي ادب فعال سياسي- مدني

مصطفي قاضي فعال سياسي-مدني

سعد قاضي فعال سياسي-مدني

مريم قاضي فعال سياسي -مدني

ما موستا محمد صالح ابراهيمي نويسنده ومترجم

محمد رئوف توكلي نويسنده و مترجم

رحيم فرهمند فعال سياسي – مدني ومدير عامل موسسه خيريه رعد

سيامند انوري فعال سياسي-مدني

باقر ضيايي فعال سياسي -مدني

جماالدين طه فعال سياسي -مدني

رضا سهرابي فعال سياسي-مدني

حامد فرازي فعال سياسي-مدني

رئوف كريمي استاد دانشگاه وفعال سياسي

محمد جليليان فعال سياسي -مدني

اسمعيل عليزاده فعال سياسي- مدني

- اميدي فعال سياسي - مدني

اجلال قوامي سخنگوي انجمن حقوق بشر كردستان

مختار زارعي روزنامه نگارو فعال سياسي- مدني

سوران حسيني فعال دانشجويي

آزاد نمكي فعال دانشجويي

آرش صالح فعال دانشجويي

غلام رستمي فعال سياسي- مدني

فريدون نوري فعال سياسي - مدني

بيضاويي فعال سياسي - مدني

محمد شعباني فعال سياسي-مدني

محمود سعيد زاده عضو دفتر تحكيم وحدت و فعال سياسي

پروين كريمي فعال سياسي-مدني

حسام الدين امين فعال سياسي-مدني

محمد غفاري وكيل دادگستري

حميد رضا صمدي دبير كل حزب جاداك

رضا جمشيدي شاعر و فعال سياسي

سياوش حياتي شاعر و فعال سياسي

مهدي رنجبر فعال سياسي-مدني

صيد احمد عزيزي فعال سياسي-مدني

نوشين محمدي مدير مسئول نداي جامعه

محمد امين بكري فعال سياسي-مدني

لقمان رايزن فعال سياسي-مدني

اسفنديار ذاكري فعال سياسي-مدني

خليل سعيد پور فعال سياسي-مدني

حسن برزگر فعال سياسي-مدني

سيد حسن سيد زاده هاشمي نويسنده و فعال سياسي

جعفر افخمي فعال سياسي-مدني

سامان سليماني فعال سياسي-مدني

محمد رسول موركي فعال سياسي-مدني

فايق دباغي فعال سياسي-مدني و عضو هيئت موسس جامعه كردهاي مركز

ابراهيم حسني فعال سياسي-مدني

علي برنجي فعال سياسي-مدني

مصطفي نقيب فعال سياسي-مدني

سيد كمال آزاد منش فعال سياسي-مدني

رحيم كريمي فعال سياسي-مدني

كاميار آريا فعال سياسي-مدني

سيامند بخت آذر فعال سياسي -مدني


Published from gooya news {http://news.gooya.com}
Copyright © 2009 news.gooya.com
All rights reserved for the original source