پنجشنبه 15 دی 1384

طلايي نيك: آخرين نتايج بررسي علل سقوط هواپيماي C-130، فارس

خبرگزاري فارس: رئيس كميته دفاعي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: با توجه به نوع ماموريت و شرايط سانحه سقوط هواپيماي ‍C-130 جانباختگان، شهيد محسوب مي‌شوند.


به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس رضا طلائي در حاشيه جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي به پيگيريهاي كميته دفاعي مجلس در خصوص حادثه سقوط هواپيماي C-130 اشاره كرد و گفت: كميته دفاعي مجلس در هفته جاري علاوه برپگيريهاي كارشناسي و اجرائي سه جلسه جداگانه با مسئولان كشوري و لشكري و كارشناسان كميته برگزار كرد.
وي اظهار داشت: در ادامه پيگيري و بررسي علل و عوامل سانحه سقوط هواپيماي سي 130 جمع‌بندي و بازسازي برخي از مراحل منجر به سانحه انجام مي شود كه بزودي براساس ارزيابي كارشناسي بازسازي برخي از مراحل پرواز و حوادث منجر به سقوط هواپيما امكان جمع‌بندي بهتري از علل و حوادث سقوط هواپيما ميسر خواهد شد.
رئيس كميته دفاعي مجلس تصريح كرد: كميته دفاعي مجلس انطبابق عملكردهاي كشوري و لشگري را در ارتباط با همه مسائل فني و پروازي هواپيمايي با قوانين بين‌المللي هوانوردي انجام داده است كه با انطباق عملكرد واحدهاي ذي‌ربط نظامي و غير نظامي در امور فني و پروازي هواپيماي سي 130 و انطباق آن با قوانين بين‌المللي ميزان اشكالات و كوتاهي‌ها در هر واحد مشخص خواهد شد.
طلايي نيك با بيان اينكه كميته دفاعي فرصت كافي براي دفاع مسئولان و عوامل ذي‌ربط در بخشهاي نظامي و غير نظامي را نسبت به ايرادات مربتط با امور فني و پروازي سي 130 فراهم كرده است، گفت: در هفته جاري مسئولان شركت فرودگاهها بطور جداگانه طي جلسه‌اي از عملكرد خود دفاع كردند.
وي افزود: همچنين در نشست ديگري مسئولان ذي ربط مراقبت پرواز و پايگاه نظامي مهرآباد دفاع از عملكرد خود را در برابر پرسشها و اشكالات مشخص شده به طور مفصل انجام دادند.
طلائي نيك به اختلاف نظر كارشناسي بين بخشهاي لشكري و كشوري در خصوص عملكرد مجموعه مراقبت پرواز فرودگاه مهرآباد اشاره كرد و اظهار داشت: گروه كارشناسي كميته دفاعي ارزيابي نهايي عملكرد مراقبت پرواز و انطباق آن با قوانين بين‌المللي هوايي را آغاز كرده و به نظر مي‌رسد با تكميل و جمع‌بندي بررسي‌هاي كارشناسي از سانحه سقوط هواپيماي سي 130 علاوه بر شناسايي علل و عوامل سانحه متناسب با ميزان اطلاعات بدست آمده نتايج متقن و شفاف در مورد نظام هوانوردي كشور و ناوگان هوايي و ضرورتهاي بهينه‌سازي حاصل خواهد شد.
رئيس كميته دفاعي مجلس با بيان اينكه جانباختگان اين حادثه از نظر نوع ماموريت و شرايط سانحه بايد در حكم شهيد شناخته شوند، گفت: مسئولان ذي‌ربط كشوري و لشكري براي تائيد نهايي در حكم شهيد بودن عزيزان جان باخته در مورد سقوط هواپيما نظر مساعدخود را براي تصويب نهائي اعلام كره‌اند.
وي تصريح كرد: براي رعايت عدالت و پرهيز از پيش داوري غير منطقي گزارش تفصيلي و محتوايي از نتايج بررسي كميته دفاعي در آينده منتشر خواهد شد زيرا كميته دفاعي در مرحله بررسي پاسخ‌ها نسبت به اشكالات و ايرادات ابلاغ شده به بخش‌هاي نظامي و غير نظامي و دفاعي مسئولان ذي‌ربط از عملكرد مربوطه است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

طلايي نيك خاطر نشان كرد: بطور كلي زنجيره‌‌اي از نارسائي سيستمي و ايرادات عملكردي در تكوين حوادث منجر به سقوط هواپيما موثر بوده كه بايد سهم هر يك از علل و عوامل تكوين حوادث منجر به سقوط در گزارش نهايي اعلام شود.
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس درباره تداخل در خط پروازي هواپيماي سي 130 گفت: در كليه بررسي‌ها و ارزيابي دقيق مستند‌ات مربوط به مكالمات و گراف هوايي و ضوابط اداري هيچ گونه تداخلي و اختلالي در خط پروازي هواپيماي سي 130 و يا ايجاد وقفه در بازگشت هواپيما براي فرود تاكنون گزارش نشده است.
وي درباره سكوت 84 ثانيه‌اي مكالمات خلبان اظهار داشت: بخشي از ابهامات در مورد سكوت 84 ثانيه‌اي خلبان در مراحل انحراف جهت و كاهش ارتفاع هنوز قطعي نشده است ولي نظريه‌هاي كارشناسي در مورد علت سكوت راديويي خلبان در 84 ثانيه توسط كارشناسان مطرح و تحت بررسي نهايي است .
رئيس كميته دفاعي مجلس گفت: به علت همزمان بودن جلسه اخير كميته دفاعي مجلس با پرواز آزمايشي براي بازسازي برخي از مراحل حادثه منجر به سقوط هواپيما ارائه گزارش نهايي گروه نظامي به جلسه آينده موكول شد.
وي در خصوص طولاني بودن بررسي سقوط هواپيما كه مورد سوال يكي از خبرنگاران بود، اظهار داشت: با توجه به نوع سانحه و دسترسي به آثار و اطلاعات مرتبط با سانحه زمان بررسي متفاوت است. در برخي از سوانح به علت از بين رفتن آثار سانحه امكان بررسي در فرصت كوتاه ممكن نيست.بلافاصله پس از سقوط هواپيما به علت عمليات امدادي بخش قابل توجهي از وضعيت هواپيماي ساقط شده تغيير يافته و لذا امكان بررسي فني و كارشناسي سقوط را با مشكلات و وقفه مواجه كرده است.
وي افزود: يكي از راهكارهاي مناسب بررسي سوانح هوايي حفظ وضعيت بعد از سقوط براي امكان بررسي دقيق وضعيت فني هواپيما و ابعاد پروازي آن مي باشد كه متاسفانه به علت شرايط عمليات امدادي بعد از سقوط ،محيط با تغييراتي مواجه شده كه امكان بررسي را با محدوديت مواجه می کند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'طلايي نيك: آخرين نتايج بررسي علل سقوط هواپيماي C-130، فارس' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016