شنبه 13 فروردین 1384

كانادا: ايران بايد درباره علت مرگ زهرا كاظمي توضيح دهد، خبرگزاري فارس

نخست وزير كانادا به دنبال ادعاهاي يك پناهنده ايراني در كانادا مبني بر اين كه "زهرا كاظمي" عكاس ايراني مقيم كانادا توسط تهران شكنجه شده بود، گفت: «جامعه بين‌المللي بايد از ايران بخواهد درباره شكنجه و مرگ كاظمي توضيح دهد.»

به گزارش خبرگزاري‌ها، يك پناهنده ايراني در كانادا به نام "شهرام اعظم" كه خود را از جمله پزشكاني معرفي كرد كه در زمان مرگ كاظمي در بيمارستان محل مداواي وي حضور داشت، بدون ارائه هرگونه دليل و مدركي ادعا كرد زهرا كاظمي به علت شكنجه درگذشته است.
ادعاي اين فرد كه به همراه خانواده خود پناهندگي كانادا را كسب كرده از سوي ايران دروغ خوانده شده و بيمارستان بقية‌الله نيز اعلام كرده چنين فردي در ميان كادر پزشكي اين بيمارستان وجود نداشته و ندارد.
"پل مارتين" نخست وزير كانادا كه همچون ديگر مقامات كانادايي از اظهارات اين فرد به عنوان بهانه‌اي براي اثبات ادعاهاي ضدايراني خود استفاده كرد، گفت: «به نظر من گذشته از مطرح شدن بحث دادگاه بين‌المللي يا صحبت درباره كميسيون حقوق بشر سازمان ملل، جزئيات شهادت (اعظم) درباره مشاهدات خود به ما مي‌فهماند كه واقعا ايران چيست.»
مارتين افزود: «بايد از ايران توضيح خواسته شود.»
نخست وزير كانادا همچنين از نحوه برخورد "پير پتيگرو" وزير امور خارجه اين كشور درباره پرونده كاظمي دفاع كرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مارتين تصريح كرد: ‌«به نظر من نكته مهم اين بود كه شهادت اين پزشك ايراني را داشته باشيم.»
وي تاثير اظهارات اين پزشك را از صدور بيانيه مهم‌تر و بيشتر دانست و ابراز اميدواري كرد اطلاعات جديد به اعمال فشار بين‌المللي به تهران كمك كند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20047

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'كانادا: ايران بايد درباره علت مرگ زهرا كاظمي توضيح دهد، خبرگزاري فارس' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016