شنبه 13 فروردین 1384

انجمن دفاع از حقوق زندانيان سمينار بررسي مسايل بهداشت زندانيان را برگزار مي‌كند، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

انجمن دفاع از حقوق زندانيان 25 فروردين ماه سميناري با موضوع "بهداشت زندانيان" برگزار مي‌كند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ادامه‌ي برگزاري سري سمينارهايي پيرامون مسايل و حقوق زندانيان، 25 فروردين ماه سميناري با موضوع "بهداشت زندانيان" را برگزار مي‌كند كه سخنگوي اين انجمن به بررسي مسايل حقوقي بهداشت زندانيان مي‌پردازد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20042

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'انجمن دفاع از حقوق زندانيان سمينار بررسي مسايل بهداشت زندانيان را برگزار مي‌كند، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016