دوشنبه 8 فروردین 1384   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

از پيشنهاد "سپيد" عيسی سحرخيز پشتيبانی کنيم! جمشید اسدی

Assadi3000@yahoo.com

در مراسم سالگرد ترور حجاريان، عيسي سحرخيز، پيشنهادی "سپيد" در باره انتخابات دور نهم رياست جمهوری عرضه کرد. از اين پيشنهاد که می تواند موجب تغيير و تحولات مهمی در کشور باشد. بايد پشتيبانی کرد.
پيام عيسی، طبق معمول او سلحشورانه و روشن است. وی دوران کنونی را به درستی سرنوشت ساز می داند و ازين همين رو، به دور از هرگونه خشونت، مرحله جديدی از اصلاح طلبي پيگير و پوينده را، برای نفی تام و تمام دولت پليسي و پادگانی، انتخابات فرمايشي، حاكميت نظاميان شخصي پوش و شكنجه و ترور بر اين سرزمين، پيشنهاد می کند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


حسن پيشنهاد عيسی در اين است که به ذکر مصيبت و يادآوری ضرورت خوبی اکتفا نمی کند و از قهر و آشتی و جمع آوری امضاء از سوته دلان آزادی فراتر می رود. وی به درستی آگاه است که "مردم اگر از انتخابات قهر كنند، گوشه عزلت گزينند و در خانه بنشينند ژنرال هاي داخلي و خارجي آينده ايران را ترسيم خواهند كرد. در منطق ژنرال ها خصومت و خشونت حرف اول راي مي زند". اما اين آگاهی باعث نمی شود تا از مردم بخواهد به هرحال رای دهند و بر سر هر نمايش دورغينی به اسم انتخابات، آب تطهير بريزند. عيسی سحرخيز ، فرصت باقيمانده از امروز تا انتخابات را به دو مرحله تقسيم می کند و برای هر مرحله، پيشنهادی "سپيد" ارائه می دهد. سپيد، همچون نماد صلح و دوستي و نفي خشونت.
مرحله نخست، مرحله پای فشاری بر ضرورت برگزاری انتخابات آزاد و نفی نظارت استصوابي است. برای اين مهم تا روز انتخابات دور نهم رياست جمهوری در 28 خرداد (18 ژوئن)، می بايستی هر از چندی با "گردهمايي ها و ميتينگ‌‏هاي ... در فضاي باز، ميادين و پارك ها و هرجا كه شد ... رخت سفيد ... بر تن كنيم. پرچم سفيد در دست بگيريم و خشونت را نفي كنيم ... و بر خواسته خود، انتخابات آزاد ، نفي انتخابات فرمايشي و نظارت استصوابي تاكيد كنيم".
پيشنهاد "سپيد" مرحله دوم، يعنی تصميم گيری در مورد مشارکت يا تحريم انتخابات به نتيجه مرحله نخست بستگی دارد. اگر در روز انتخابات، می شد آزادانه به هر نامزدی رای داد، "باز در صحنه خواهيم ماند، سفيد خواهيم پوشيد، پرچم سفيد در دست خواهيم گرفت ... فرياد خواهيم زد رئيس جمهور " تداركاتچي" نمي‌‏خواهيم و پيگير مطالبات و خواسته های خود هستيم".
اما اگر اقتدارطلبان شرايط انتخابات آزاد را نپذيرفتند و کماکان بر استصواب و گزينش پای فشردند، آزاديخواهان سپر نمی اندازند و ميدان را به ارتجاع وانمی دهند و در شرايطی که نيروهای بين المللی نگران گسترش تکنولوژی اتمی، افزايش تنش در منطقه و تجاوز به حقوق بشر در ايران اند، بار ديگر به طور فعال از چهره غيرمردمی و رويکرد استبدادی ايشان پرده بر خواهند داشت. بدين ترتيب که "اگر نامزدهاي ما را رد صلاحيت كردند، باز 28 خرداد 84، در خانه نخواهيم نشست، با جامه ای روشن بر تن و پرچمي سفيد در دست و ... با برگ راي سفيدی در صندوق به خشونت طلبان و مستبدان " نه" خواهيم گفت ... اين رنگ سفيد، اين حركت مسالمت آميز واين راي پيام مردم ايران خواهد بود. تمامي دوربين ها، تصاويرتلويزيوني و اخبار و گزارش ها خواسته مردم ايران را اقصي نقاط كشور و گوشه گوشه جهان خواهند برد. آنها خواهند گفت : مردم ايران در يك حركت نمادين، در يك رفراندوم خودجوش اعلام ‌‏كردند كه رئيس جمهوري معرفي شده نماينده آنان نيست، بلكه راه‌‏يافته ای است به كاخ رياست جمهوری ... شما فكر مي كنيد كه اگر تعداد آرای سفيد شمارش شده در صندوق های رای بالاتر از آرای نفر اول انتخابات فرمايشي باشد اين فرد مي تواند بر صندلي رياست جمهوري لحظه اي بنشيند؟ شما يك بار در انتخابات مجلس ششم نتيجه رفتار خود را ديده آيد، فرد اعلام شده ]رفسنجانی... که[ حتي يك روز نيز بر كرسي سرخ مجلس ننشست، اكنون ]چگونه[ مي تواند بر صندلي رياست جمهوري جلوس كند؟ بر فرض هم كه نشست آيا جهانيان او را به عنوان نماينده ملت ايران مي پذيرند؟ ملت ايران نمي پذيرند، پس جهانيان نيز نخواهند پذيرفت."

از پيشنهاد عيسی پشتيبانی کنيم. به خود و جهانيان نشان دهيم که آزاديخواهان ايران نيز به چيزی بيش از گله مندی و توطئه باوری و نامه نگاری قادرند. چرا از همين امروز به فکر تدارک روزهای "سپيد" مرحله نخست، يعنی مرحله پای فشاری بر ضرورت برگزاری انتخابات آزاد و نفي نظارت استصوابي نباشيم؟ چرا ازهمين امروز، در پی تدارک گردهمايی و ميتينگ‌‏ در فضاي باز، رخت سپيد بر تن و پرچم سفيد در دست نباشيم؟ چرا از همين روز، سال 1384 را سال دموکراسی در ايران ندانيم؟
فرصتی نيست، بايد دست بکار شد. من روز 13 فروردين را به عنوان نخستين روز "سپيد" پيشنهاد می کنم. در پی اين، روزهای ديگری هم "سپيد" می توانند بود:
• اول ارديبهشت(اول ماه مه). سالگرد مرگ محمد تقي بهار ملقّب به ملك الشّعراء (1330) و سهراب سپهری (1359)
• 4 ارديبهشت (24 آوريل). افتتاح نخستين فرستنده راديويي ايران در شهرتهران (1319)
• 6 ارديبهشت (26 آوريل). افتتاح دارالفنون نخستين مدرسه ايراني به شيوه جديد (1227)، سالگرد زاد روز مولانا جلال الدين محمد مولوی (563)، ولادت حضرت رسول اکرم و امام جعفر صادق
• 9 ارديبهشت(29 آوريل). سالگرد مرگ دكترغلامحسين صديقي استاد جامعه شناس و سياستمدار ملی (1370)
• 11 ارديبهشت (اول ماه مه). روز كارگر
• 3 خرداد سال (24 مه). آزادی خرمشهر از اشغال متجاوزان بعثي عراق آزاد (1361)
• 5 خرداد سال (26 مه). انتشار نخستين شماره روزنامه فارسي زبان وقايع اتفاقيه به دستور ميرزا تقي خان اميركبير (1226) و ورود ستارخان (سردارملي) و باقرخان (سالار ملي) از سرداران مشروطه به تهران (1287).
• 17 خرداد سال (7 ژوئن). انتشار نخستين شماره روزنامه صورالسرافيل به همت ميرزاقاسم خان تبريزي وميرزا جهانگيرخان شيرازي و ميرزا علي اكبر خان دهخدا با نام مستعار دخو


از اين ها گذشته، از امروز تا روز انتخابات، جمعه هر هفته را نيز می توان "سپيد" کرد.

دست به کار شويم و سال نکوی 1384 را از بهارش بيآغازيم.


* اشاره ای از جمشيد اسدی، نويسنده مقاله

خواننده عزيز!

پس از انتشار مقالاتم در سايت گويا، معمولا خوانندگانی با قبول زحمت و صرف وقت، پيام الکترونيکی می فرستند و نظرات موافق و مخالف خود را مطرح می کنند. من هم استفاده می کنم و پاسخ می دهم و بدين ترتيب ارتباطی برقرار می شود. دموکراسی هم، يعنی همين: رعايت قاعده همزيستی و تعامل نظرات و نه گرويدن همگان به فکری که گويا فکر اصلح دموکراسی است.
گاهی نيز پيام هايی دريافت می کنم که نه مخالفند و نه موافق. بلکه توهين آميزند و تهديدگر. من هم بناندارم با توهين و تهديد همان برخوردی را داشته باشم که با بحث های متين موافق و مخالف اکثريت خوانندگان. باوجود اين، خوب است آخرين پيام توهين آميز و تهديدگری را که از سوی آقای امير رستگار دريافت کردم، به عنوان گزارش تقديم کنم تا کمی حال و روز سطح بحث سياسی و فرهنگ مدنی بعضی هموطنان دستگيرتان شود.
از پيام آقای رستگار اين طور بر می آيد که ايشان هوادار سلطنت باشند (و از همين رو "ننگ و نفرين نثار جمهوری خواهان" می کنند) و هوادار تحريم انتخابات. با وجود اين، من اين طرز بيان و سطح بحث را به حساب سلطنت طلبان و هواداران تحريم نمی گذارم، که در ميان هر دو دسته دوستانی دارم. ما به چنين تنش های بی فايده ای واقعا نيازی نداريم.
بهر جهت. حالا اين شما و اين هم پيام الکترونيکی آقای امير رستگار در مورد مقاله از پيشنهاد "سپيد" عيسی سحرخيز پشتيبانی کنيم:

با سلام
من مقاله شما در سايت گويا درباره حمايت از طرح به اصطلاح سپيد(!!!!!!!!) آقاي سحرخيز را خواندم.
آقاي محترم با عرض معذرت يا شما واقعا احمق هستيد يا ملت ايران را احمق فرض مي كنيد. روز انتخابات همه جلوي دوربين هاي رژيم راي بدهيم كه مردم جهان بفهمند رژيم ايران مشروعيت ندارد. درود به شعور (!!!!!!!!!!!) شما. در اين صورت رژيم از حضور مردم به نفع خودش سوء استفاده نمي كنه؟؟ مردم جهان هم به وسيله علم غيب (!!!!!) مي فهمند كه ملت ايران راي سفيد داده اند. لابد مردم جهان چشم بصيرت دارند؟؟؟؟
آقاي محترم. پيشنهادات خودتونو نگه دارين براي خودتون. ملت ايران انتخابات(انتصابات) را تحريم خواهد كرد.
ننگ و نفرين به همه طرفداران جمهوري كه جز وطن فروشي كاري نمي كنند. اگه شرف داري جواب ايميل منو بده.
درود بر آزادي

Copyright: gooya.com 2016